Chuàngshìjì 48:14

14 Yǐsèliè shēn chū yòushǒu lái , àn zaì Yǐfǎlián de tóu shàng , Yǐfǎlián nǎi shì cì zǐ . yòu jiǎn dā guò zuǒshǒu lái , àn zaì Mǎnáxī de tóu shàng , Mǎnáxī yuán shì zhǎngzǐ .