9 Jiù rú Móxī de lǜfǎ jì zhe shuō , niú zaì chǎng shàng chuaì gǔ de shíhou , bùkĕ lǒng zhù tā de zuǐ. nándào shén suǒ guàniàn de shì niú má .