Lièwángjìshang 1:34

34 Zaì nàli , jìsī Sādū hé xiānzhī Nádān yào gāo tā zuò Yǐsèliè de wáng . nǐmen yĕ yào chuī jiǎo , shuō , yuàn Suǒluómén wáng wàn suì .
Do Not Sell My Info (CA only)