Lièwángjìshang 1:33

33 Wáng duì tāmen shuō , yào daìlǐng nǐmen zhǔ de púrén , shǐ wǒ érzi Suǒluómén qí wǒde luó zǐ , sòng tā xià dào Jīxùn .
Do Not Sell My Info (CA only)