Lièwángjìshang 1:41

41 Yàduōníyǎ hé suǒ qǐng de zhòng kè yán yàn fāng bì , tīngjian zhè shēngyīn . Yuēyē tīngjian jiǎo shēng jiù shuō , chéng zhōng wèihé yǒu zhè xiǎngshēng ne .