21 Jiāng Yǐsèliè guó cóng Dàwèi jiā duó huí . tāmen jiù Lìní bā de érzi Yéluóbōān zuò wáng . Yéluóbōān yǐnyòu Yǐsèliè rén bú suícóng Yēhéhuá , xiàn zaì dà zuì lǐ .