Lìwèijì 10:13

13 Nǐmen yào zaì shèng chǔ chī , yīnwei zaì xiàn gĕi Yēhéhuá de huǒ jì zhōng , zhè shì nǐde fēn hé nǐ érzi de fēn , suǒ fēnfu wǒde bĕn shì zhèyàng .