Lìwèijì 10:14

14 Suǒ yáo de xiōng , suǒ jǔ de tuǐ , nǐmen yào zaì jiéjìng dìfang chī . nǐ hé nǐde érnǚ dōu yào tóng chī , yīnwei zhèxie shì cōng Yǐsèliè rén píngān jì zhōng gĕi nǐ , dàng nǐde fēn hé nǐ érzi de fēn .