Lìwèijì 10:17

17 Zhè shú zuì jì jì shì zhì shèng de , zhǔ yòu gĕi le nǐmen , wéi yào nǐmen dāndāng huì zhòng de zuìniè , zaì Yēhéhuá miànqián wéi tāmen shú zuì , nǐmen wèihé méiyǒu zaì shèng suǒ chī ne .