Lìwèijì 12:5

5 Tā ruò shēng nǚhái , jiù bù jiéjìng liǎng gè qī tiān , xiàng wūhuì de shíhou yíyàng , yào zaì chǎn xuè bù jié zhī zhōng , jia jū liù shí liù tiān .