Lìwèijì 13:28

28 Huǒ bān ruò zaì yuán chǔ zhǐ zhù , méiyǒu zaì pí shàng fāsǎn , nǎi shì fà àn , shì qǐ de huǒ dú , jìsī yào déng tā wéi jiéjìng , bú guò shì huǒ dú de hén jī .