Lìwèijì 13:27

27 Dào dì qī tiān , jìsī yào chákàn tā , huǒ bān ruò zaì pí shàng fāsǎn kāi le , jiù yào déng tā wéi bù jiéjìng , shì dàmáfēng de zāi bìng .