Lìwèijì 13:52

52 Nà rǎn le zāi bìng de yīfu , huò shì jìng shàng , wĕi shàng , yáng maó shàng , má yǐ shàng , huò shì pí zǐ zuò de shénme wùjiàn shàng , tā dōu yào fùnshāo , yīnwei zhè shì cán shí de dàmáfēng , bì zaì huǒ zhōng fùnshāo .