Lìwèijì 13:51

51 Dì qī tiān , tā yào chákàn nà zāi bìng , zāi bìng huò zaì yīfu shàng , jìng shàng , wĕi shàng , pí zǐ shàng , ruò fāsǎn , zhè pí zǐ wúlùn dàng zuò hé yòng , zhè zāi bìng shì cán shí de dàmáfēng , dōu shì bú jiéjìng le .