Lìwèijì 17:8

8 Nǐ yào xiǎoyù tāmen shuō , fán Yǐsèliè jia zhōng de rén , huò shì jìjū zaì tāmen zhōngjiān de waìrén , xiàn Fánjì huò shì píngān jì ,