Lìwèijì 18:30

30 Suǒyǐ , nǐmen yào shǒu wǒ suǒ fēnfu de , miǎndé nǐmen suícóng nàxiē kè zēng de è sú , jiù shì zaì nǐmen yǐ xiān de rén suǒ cháng xíng de , yǐzhì diànwū le zìjǐ . wǒ shì Yēhéhuá nǐmen de shén .