19 Nǐmen yào shǒu wǒde lǜ lì . bùkĕ jiào nǐde shēngchù yǔ yì leì peìhé , bùkĕ yòng liǎngyàng chānzá de zhǒng zhǒng nǐde dì , yĕ bùkĕ yòng liǎngyàng chānzá de liào zuò yīfu chuān zaì shēnshang .