Lìwèijì 2:11

11 Fán xiàn gĕi Yēhéhuá de sùjì dōu bùkĕ yǒu jiào , yīnwei nǐmen bùkĕ shāo yídiǎn jiào , yídiǎn mì dàng zuò huǒ jì xiàn gĕi Yēhéhuá .