Lìwèijì 2:13

13 Fán xiàn wéi sùjì de gōngwù dōu yào yòng yán tiaóhe , zaì sùjì shàng bùkĕ quē le nǐ shén lì yuē de yán . yīqiè de gōngwù dōu yào peì yán ér xiàn .