Lìwèijì 20:2

2 Nǐ hái yào xiǎoyù Yǐsèliè rén shuō , fán Yǐsèliè rén , huò shì zaì Yǐsèliè zhōng jìjū de waìrén , bǎ zìjǐ de érnǚ xiàn gĕi mó luò de , zǒng yào zhìsǐ tā , bĕn dì rén yào yòng shítou bǎ tā dá sǐ .