Lìwèijì 22:21

21 Fán cóng niú qún huò shì yáng qún zhōng , jiàng píngān jì xiàn gĕi Yēhéhuá , wéi yào hái tè xǔ de yuàn , huò shì zuò gānxīn xiàn de , suǒ xiàn de bì chún quán wú cánji de cái mĕng yuènà .