Lìwèijì 22:23

23 Wúlùn shì gōngniú shì miányáng gāo , ruò zhī tǐ yǒuyú de , huò shì quē shǎo de , zhǐ kè zuò gānxīn jì xiànshang , yòng yǐ hái yuàn , què bú mĕng yuènà .