Lìwèijì 22:32

32 Nǐmen bùkĕ xièdú wǒde shèng míng , wǒ zaì Yǐsèliè rén zhōng , què yào beì zūn wéi shèng . wǒ shì jiào nǐmen chéng shèng de Yēhéhuá ,