Lìwèijì 23:22

22 Zaì nǐmen de dì shōugē zhuāngjia , bùkĕ gē jìn tián jiǎo , yĕ bùkĕ shí qǔ suǒ yí luō de , yào liú gĕi qióngrén hé jìjū de . wǒ shì Yēhéhuá nǐmen de shén .