Lìwèijì 25:28

28 Tǎngruò bùnéng wéi zìjǐ de huí suǒ maì de , réng yào cún zaì mǎi zhǔ de shǒu lǐ zhídào xǐ nián , dào le xǐ nián , dì yè yào chū mǎi zhǔ de shǒu , zìjǐ biàn guī huí zìjǐ de dì yè .