Lìwèijì 26:16

16 Wǒ daì nǐmen jiù yào zhèyàng , wǒ bì méngdéng jīng huáng , jiào yǎnmù gān biĕ , jīng shén xiāo hào de laó bìng rè bìng xiá zhì nǐmen . nǐmen yĕ yào báibái dì sǎzhǒng , yīnwei chóudí yào chī nǐmen suǒ zhòng de .