Lìwèijì 26:17

17 Wǒ yào xiàng nǐmen biàn liǎn , nǐmen jiù yào baì zaì chóudí miànqián . hèn è nǐmen de , bì xiá guǎn nǐmen , wú rén zhuīgǎn , nǐmen què yào taópǎo .