Lìwèijì 26:25

25 Wǒ yòu yào shǐ dāo jiàn líndào nǐmen , bàofù nǐmen beì yuē de chóu , jùjí nǐmen zaì gè chéng neì , jiàng wēnyì zaì nǐmen zhōngjiān , yĕ bì jiàng nǐmen jiāo zaì chóudí de shǒu zhōng .