Lìwèijì 26:26

26 Wǒ yào zhé duàn nǐmen de zhàng , jiù shì duàn jué nǐmen de liáng . nàshí , bì yǒu shí gè nǚrén zaì yī gè lú zǐ gĕi nǐmen kǎo bǐng , àn fènliang chèng gĕi nǐmen , nǐmen yào chī , yĕ chī bù bǎo .