Lìwèijì 26:40

40 Tāmen yào chéngrèn zìjǐ de zuì hé tāmen zǔzong de zuì , jiù shì gānfàn wǒde nà zuì , bìngqiĕ chéngrèn zìjǐ xíngshì yǔ wǒ fǎnduì ,