Lìwèijì 26:41

41 Wǒ suǒyǐ xíngshì yǔ tāmen fǎnduì , bǎ tāmen daì dào chóudí zhī dì . nàshí , tāmen wèi shòu gēlǐ de xīn ruò qiābēi le , tāmen yĕ fú le zuìniè de xíngfá ,