Lìwèijì 27:14

14 Rén jiàng fángwū fēnbié wéi shèng , guī gĕi Yēhéhuá , jìsī jiù yào gū déng jiàzhí . fángwū shì hǎo shì huaì , jìsī zĕnyàng gū déng , jiù yào yǐ zĕnyàng wéi déng .