Lìwèijì 27:16

16 Rén ruò jiàng chéngshòu wéi yè de jǐ fèn dì fēnbié wéi shèng , guī gĕi Yēhéhuá , nǐ yào àn zhè dì sǎzhǒng duōshào gū déng jiàzhí , ruò sǎ dàmaì yī hè méi Ěr , yào gū jià wǔ shí Shĕkèlè .