18 Tǎngruò tā zaì xǐ nián yǐhòu jiàng dì fēnbié wéi shèng , jìsī jiù yào àn zhe wèi dào xǐ nián suǒ shèng de nián shǔ tuī suàn jiàzhí , yĕ yào cóng nǐ suǒ gū de jiǎn qù jiàzhí .