Lìwèijì 27:33

33 Bùkĕ wèn shì hǎo shì huaì , yĕ bùkĕ gēnghuàn , ruò déng yào gēnghuàn , suǒ gēnghuàn de yǔ bĕnlái de shēngchù dōu yào chéngwéi shèng , bùkĕ shú huí .