Lìwèijì 6:21

21 Yào zaì tiĕ ào shàng yòng yóu tiaóhe zuò chéng , tiaó yún le , nǐ jiù ná jìnlái , kǎo hǎo le fèn chéng kuaì zǐ , xiàn gĕi Yēhéhuá wéi xīnxiāng de sù jì .