Lìwèijì 8:24

24 Yòu daì le Yàlún de érzi lái , bǎ xiē xuè mā zaì tāmende yòu ĕrchuí shàng hé yòushǒu de dàmuzhǐ shàng , bìng yòu jiǎo de dàmuzhǐ shàng , yòu bǎ xuè sǎ zaì tán de zhōuwéi .