36 Yǒu yī gèrén pǎo qù , bǎ hǎiróng zhàn mǎn le cù , bǎng zaì wĕizi shang , sòng gĕi tā hē , shuō , qiĕ dĕng zhe , kàn Yǐlìyà lái bu lái bǎ tā qǔ xià .