25 Xuésheng hé xiānsheng yíyàng , púrén hé zhǔrén yíyàng , yĕ jiù bà le . rén jì mà jiā zhǔ shì Biéxībǔ , hékuàng tāde jiā rén ne . ( Biéxībǔ shì guǐ wáng de míng )