33 Wǒmen zaì nàli kànjian Yànà zú rén , jiù shì wĕirén . tāmen shì wĕirén de hòuyì . jū wǒmen kàn , zìjǐ jiù rú zhà mĕng yíyàng . jū tāmen kàn , wǒmen yĕ shì rúcǐ .