Mínshùjì 16:14

14 Bìngqiĕ nǐ méiyǒu jiàng wǒmen lǐng dào liú nǎi yǔ mì zhī dì , yĕ méiyǒu bǎ tiándì hé pútaóyuán gĕi wǒmen wéi yè . nándào nǐ yào wān zhèxie rén de yǎnjing ma , wǒmen bú shàng qù .