Mínshùjì 18:11

11 Yǐsèliè rén suǒ xiàn de jǔ jì bìng yáo jì dōu shì nǐde . wǒ yǐ cìgĕi nǐ hé nǐde érnǚ , dàng zuò yǒng de de fèn . fán zaì nǐ jia zhōng de jiéjìng rén dōu kĕyǐ chī .