Mínshùjì 23:23

23 Duàn méiyǒu fǎshù kĕyǐ haì Yǎgè , yĕ méiyǒu zhān bo kĕyǐ haì Yǐsèliè . xiànzaì bì yǒu rén lún jí Yǎgè , jiù shì lún jí Yǐsèliè shuō , shén wèi tā xíng le hédĕng de dà shì .