Mínshùjì 27:11

11 Tā fùqin ruò méiyǒu dìxiōng , jiù yào bǎ tāde chǎnyè gĕi tā zú zhōng zuìjìn de qīnshǔ , tā biàn yào de wéi yè . zhè yào zuò Yǐsèliè rén de lǜ lì diǎnzhāng , shì zhào Yēhéhuá fēnfu Móxī de .