19 Tā tì le yǐhòu , jìsī jiù yào qǔ nà yǐ zhǔ de gōng yáng yī tiaó qián tuǐ , yòu cóng kuāngzi lǐ qǔ yī gè wú jiào bǐng hé yī gè wú jiào baóbǐng , dōu fàng zaì tā shǒu shàng .