22 Zaì Yēlùsǎlĕng , Lìwèi rén de zhǎng guān , guǎnlǐ shén diàn shì wù de shì gē chàng zhĕ Yàsà de zǐsūn , Bāní de érzi Wūxī . Bāní shì Hāshābǐ yē de érzi . Hāshābǐ yē shì Mǎtāní de érzi . Mǎtāníshì Mǐjiā de érzi .