1 Dāng rì , rén niàn Móxī de lǜfǎ shū gĕi bǎixìng tīng , yùjiàn shū shang xiĕ zhe shuō , Yàmén rén hé Móyē rén yǒng bùkĕ rù shén de huì .