12 Wǒ yè jiān qǐlai , yǒu jǐ gèrén yĕ yītóng qǐlai , dàn shén shǐ wǒ xīnli yào wèi Yēlùsǎlĕng zuò shénme shì , wǒ bìng méiyǒu gàosu rén . chúle wǒ qí de shēngkou yǐwaì , yĕ méiyǒu biéde shēngkou zaì wǒ nàli .