16 Yúshì bǎixìng chū qù , qǔ le shùzhī lái , gèrén zaì zìjǐ de fáng dǐng shang , huò yuàn neì , huò shén diàn de yuàn neì , huò shuǐ mén de kuānkuò chù , huò Yǐfǎlián mén de kuānkuò chù dā péng .