15 Cóng tiān shang cì xià liángshi chōng tāmende jī , cóng pánshí shǐ shuǐ liú chū jiĕ tāmende kĕ , yòu fēnfu tāmen jìn qù dé nǐ qǐshì yīngxǔ cìgĕi tāmende dì .